Monday, March 20, 2006

Død.2

I midten af 1800-tallet lå spædbørnsdødeligheden på 13%. Først i 1910'erne nåede procentsatsen under 10. I 1975 var det 1%. Helt præcist døde 746 små børn inden de var 12 måneder gamle.
I 1985 faldt det tal til 427, svarende til 0.8% af 53.749 levendefødte dét år.

Selvom fødselstallet var stigende og nåede 69.771 lyslevende babyer i 1995 faldt forbruget af små kister til 352. De nyeste afsluttede tal er fra 2004. Der angives en spædbørnsdødelighed på 0.4%. Det svarer til ca. 250-60 små børns død ud af 64.397 levendefødte, afhænging af DSTs afrunding. Det år døde der iøvrigt 180 drengebørn og 164 pigebørn under 4 år, ialt 344.

Pudsigt nok er det aldrig den slags oplysninger som henvises til, når talen falder på hvordan alting var så meget bedre i gamle dage.

No comments: