Sunday, September 24, 2006

Søndag

Kom, trøster i trængsel! Kom, sansernes styrke,
mit hjertes behag!
Kom, vin, os at læske i angestens tørke
med himmelsk smag!
Så kan jeg til bønnen frimodig fremgå
og stedse mig skynde
i kærligheds brynde
al nåde at få.
3.vers af Kom, regn af det høje! lad jorden oplives, Salme 313

No comments: