Thursday, October 19, 2006

Tagget

FeminismeN findes ikke. Feminisme til gengæld er en overordnet samlebetegnelse for allehånde filosofiske, historiske, sociale tænkeretninger, bevægelser, udviklinger. De har alle det til fælles at de problematiserer, diskuterer og politiserer kønnenes vilkår fra det kvindelig kønsaspekts vinkel.

Jeg mener helt sikkert noget. Jeg er bare ikke klar over hvad jeg helt præcist skal mene noget om.

4 comments:

Pernille said...

Bestemt ikke nogen dårlig måde at tackle alt dette feminisme-hejs i Blogland på, Terse! Du har helt ret - hvad skal vi mene noget om her? Jeg tror nok, jeg lader den summe lidt oppe i hovedet og overvejer, hvor glad jeg lige er for betegnelsen 'feminisme'... Vil vist meget hellere diskutere, hvordan man "bedst" er menneske, end hvordan man er mand eller kvinde. Men hvem ved, måske er det heller ikke dét, vi diskuterer i Blogland. Endnu.

Terse said...

Faktisk er jeg af den overbevisning at det er et for mennesket eksistensielt vilkår at være kønnet. Det ligger sig lige i røven af Lilian Munk Rösings svært læsværdige, og blandt andre Irigaray inspirerede, Kønnets katekismus.

Det jeg egentlig var ude efter var den ureflekterede og udefinerede brug af "feminisme" i bestemt ental, så jeg er bange for at vi ikke helt er på linie...

Pernille said...

Formulerede mig vist dårligt. :-) Prøvede egentlig bare at sige, at jeg kan lide at se, at der osse metareflekteres over den opgave, der er stillet! - Og jeg er FULDstændigt enig i, at det er mere end vanskeligt at diskutere et udefineret begreb...

Og så mener jeg nu i øvrigt heller ikke, man kommer uden om kønsdiskussion i forståelsen af mennesket, men kan godt se, det vist kom til at lyde sådan i mit seneste opstød her. Synes bare, at feminister ofte glemmer, at der er mange måder at være mand på og mange måder at være kvinde på. Osse derfor taler de fx om "rigtige" kvinder og "rigtige" mænd. Men måske taler jeg bare med de forkerte feminister?

Terse said...

Kære Pernille - jamen så er vi vist helt enige :o) Jeg tror sådan set heller ikke på at der findes "rigtige" eller "forkerte" kvinder og mænd, men vi kan vist heller heller ikke komme uden om at der findes gængse maskulint og feminint konnoterede praksisser som er bestemmende for hvordan vi opfatter kropstegnet.

Sagen bliver jo så bare hvordan man mixer de praksisser som bliver investeret med hhv. traditionelt feminine og maskuline værdier. Om man kan og hvorfra de værdier kommer fra...