Friday, May 12, 2006

Relativitetspraksis

Det kan med sikkerhed konstateres, at et barn kan konsumere dobbelt så meget is som den dobbelt så høje voksne. Under de rette omstændigheder, i.e. fraværet af det mødrende ophav, kan et barn med en fjerdedel kropsvægt af den voksnes spise fire gange så meget is som denne.

No comments: