Wednesday, May 17, 2006

Hvorfor er der ingen der forærer mig en ø?

I embeds medfør er jeg p.t. i gang med at genopfriske dele af min Danmarkshistorie. Og fordi studienørkleriet falder mig let når jeg ikke skal, faldt jeg ned i et sort hul af obskur tronfølger- og bastardmorads.

Frederik III, passende nok tredie ægtefødte søn af den navnkundige Christian IV med de sindsygt mange børn, havde, som det sig hør og bør i tiden, elskerinder og Margrethe Pape skænkede ham en søn. Den lidet kendte Ulrik Frederik Gyldenløve til Grevskabet Lauervig. Den stakkels dreng led den tort ikke at få anerkendt sit første ægteskab til Sophie Urne, og i anden ombæring se sig formælet til Marie Grubbe som ikke artede sig. Først i tredie hug var der bid med Antoinette Augusta af Aldenburg, og fra de ægteviede nedstammer greverne Danneskiold-Lauervig.

Ikke at forveksle med greverne Dannieskiold-Samsøe, der som prominent forfader tæller Ulrik Frederiks halvbror, den nok så kendte Christian V, der sørgede godt for sin elskerinde, Sophie Amalie Moth - han forærede hende for eksempel Samsø. To små Gyldenløver, de kongelige bastarders adelstegn hvis de var drengebørn, så dagens lys og de blev begge opdraget hos den førnævnte royalt halvbroderlige Ulrik Frederik Gyldenløve. Og ud af det kom et giftermål i stand mellem Ulrik Frederiks datter, grevinde Charlotte Amalie Danneskiold-Lauervig, og hans halvnevø Christian Gyldenløve, greve til Samsøe, og deraf nedstammer slægten Danneskiold-Samsøe.

Den første Danneskiold-Samsøe der udsprang af hymens lænker, en Christian, giftede sig iøvrigt med en kvinde med det lidet misundelsesværdige navn Conradine. Slægtens kvinder giftede sig bl.a. ind i meget lidt kendte grene af den augustenborgske slægt. En Henriette giftede sig med Frederik, prins af Nør. Og et barnebarn af Louise Sophie Danneskiold-Samsøe, gift med en hertug Christian August, blev faktisk svoger til kejser Wilhelm 2. af Tyskland. Han hed Ernst Günther.

No comments: