Sunday, January 14, 2007

Kiss your darlings

Det mest værdifulde jeg lærte på første semester, for så vidt angår det akademiske, kan summes op i den læresætning jeg har båret med mig lige siden: kill your darlings. Det handler i al enkelhed om at man skal gennemgå sine produktioner med kritiske øjne og luge ud i de informationer, analyser, vendinger, detaljer etc. som intet bidrager til hovedfremstillingen, men som man bare helt vildt gerne vil have med.

Favoritbidderne er ofte kuriosa, noget man synes er totalt skægt når man har siddet og knoklet indgående rundt med et stofområde i nogen tid. Det kan også være kilden til den indledende undren som siden viste sig overflødig. Eller sidebemærkninger som perspektiverer detaljer ud i det obskure. Det er nice-to-know som må vige for at gøre need-to-know tydeligere og mere overskuelig

Det er altid med et stik i hjertet at jeg slår mine darlings ihjel, og den anden dag måtte jeg sande at henvisningen til láadan, fra en artikel venligt suppleret af bagmanden hertil, var en tangent som 14 sider ikke levnede plads til.

For láadan er interessant. Et konstrueret sprog som specifikt er designet med henblik på at kunne rumme kvinders erfaring, hvorfor der for eksempel findes forskellige ord som enkeltvis dækker nogle af de komplekse følelser som det at være gravid kan indeholde: "at være gravid for første gang", "at være udmattet og træt gravid", "at være lykkeligt gravid". Tilsyneladende skulle halehadihahal (arbejde der konstant bliver afbrudt) og doólelasholan (endelig alene, efter trættende folk) også være særlige kvindelige erfaringer, og faktisk synes jeg der mening i at skelne mellem odithámála (at kærtegne med tungen) og odámála (at kærtegne med munden, kys). Til gengæld kan jeg ikke helt gennemskue hvilket koncept ewomil dækker over. Jeg kan ikke rigtig finde danske ord for den engelske oversættelse - "animal husbandry".

Men jeg kan sagtens komme i tanke om andre erfaringer som der passende kunne opfindes enkeltstående ord for at dække: Urolig for at være gravid p.g.a. af svigtende prævention (væsensforskellig fra urolig for at være gravid p.g.a. manglende prævention) eller stille tilfredshed ved at udføre en perfekt parallelparkering (eller den måske mere anvendelige ønske om at udføre en perfekt parallelparkering) for bare at nævne nogen få.

No comments: